Kaislojen hävittämisen hyödyt

TOIMINTA-AJATUS

Kaislat ja muut vesikasvit ovat olennainen osa järviluontoa. Joskus kuitenkin vesistöt rehevöityvät liikaa ja lisääntyneestä kasvillisuudesta on järven ekosysteemille enemmän haittaa kuin hyötyä. Rehevöitymistä aiheuttavat muun muassa ilmansaasteet ja muualta vesistöihin kulkeutuvat ravinteet.

Kaislojen voimakas kasvu ja rantojen rehevöityminen ovat todellinen ongelma useammalle rannan- ja vesistöjen käyttäjälle.
Tuuheat kaislikot valtaavat ranta-asuntojen edustat ja pilaavat uimaveden laadun.
RantaService Oy auttaa asukkaita taistelemaan tätä vastaan. Tarjomme ratkaisun kaislan hävittämiseksi. Päätoiminta on nimenomaan kaislanhävityksessä tehokkalla kalustolla, jota kehitämme jatkuvasti saatujen kokemusten pohjalta.
Toimintamme vahvuus on myös hyvässä yhteistyöverkostossa, joka kasvatamme jatkuvasti.
Osaamisen kartuttamiseksi ja sen jakamiseksi teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa ja tavoitteenamme on olla osa kehittyvää kaislanhävityskeskittymää.

MITÄ HYÖTYÄ KAISLAN HÄVITTÄMISESTÄ SAAT?

Etelä-Savon ELY-keskuksen teettämän tutkimuksen mukaan, niitoilla oli positiivinen vaikutus vesikasvien vähenemiseen lähes kaikissa kohteissa. Merkittäväksi suotuisan vaikutuksen arvioi 68 % vastaajista.
Kaiken kaikkiaan vesikasvien niittojen vaikutusten arvioitiin olevan erittäin positiivisia. Erittäin haitalliseksi vaikutuksia ei arvioinut kukaan. Myönteisimmät vaikutukset katsottiin kohdistuneen

 • vesikasvien vähenemiseen ja samalla veden laadun paranemiseen
 • kalaston elinolosuhteiden paranemiseen
 • veden virtauksen lisääntymiseen
 • uintimahdollisuuksiin
 • veneilyyn
 • kalastukseen
 • vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin
 • sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • yhteishengenparantumiseen
 • asuinympäristön viihtyisyyteen ja maisemaan
 • kiinteistöjen arvoon
 • ja yleiseen kiinnostukseen vesien suojeluun.

Muita lisä-arvoja niitosta:

 • Voit keskittyä kaislanleikkuun sijaan hölläilyyn!